I. PODSTAWY PRAWNE:

1) Wykaz obowiązujących aktów prawnych

2) Ustawa o zasadach finansowania - Dz. U. Nr 96'2010, poz. 615 + metryka aktu prawnego

3) MP Nr 0'2012, poz. 925 + metryka aktu prawnego

4) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 grudnia 2012 r.+ załącznik

 

II. ZASADY REALIZACJI:

1) ŚK'2012 - prezentacja (1)

2) ŚK'2012 - prezentacja (2)

3) ŚK - interaktywna instrukcja składania wniosku

4) ŚK - komentarz Minister NiSW

5) Wyznacz ścieżki młodych Koperników - komentarz

 

III. KONKURSY:

1) Konkurs ŚK'2012 - ogłoszenie (po korekcie)

 

IV. WZORY FORMULARZY:

1) Harmonogram - załącznik nr 1

2) Kosztorys - załącznik nr 2

 

V. PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1) ŚK'2012 - pytania i odpowiedzi