Strona główna

I. PODSTAWY PRAWNE

1) Wykaz obowiązujacych aktów prawnych

2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiDziennik Ustaw Nr 96’2010, poz. 615 + metryka aktu prawnego

3) Monitor Polski nr 86 z dnia 17 listopada 2010 r., poz. 1013+ metryka aktu prawnego

4) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"+ załącznik do komunikatu

5)  Monitor Polski nr 61 z dnia 06 lipca 2011 r., poz. 587+ metryka aktu prawnego

6)  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"+ załącznik do komunikatu

7)  Komunikat Nr 21 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2010 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów ramach programu pn. „Iuventus Plus”+ załącznik do komunikatu

 

II. ZASADY REALIZACJI

1) IPlus - informacja o programie

2) IPlus'2011 - prezentacja

3) IPlus'2012 - prezentacja

 

III. KONKURSY

1) IPlus'2010 - I edycja konkursu

2)IPlus'2011 - II edycja konkursu

3)IPlus'2012 - III edycja konkursu

 

IV. FORMULARZE DO POBRANIA

1) IPlus'2011 - wzór umowy

2) IPlus'2011 - wzór raportu - roczny i końcowy

 

3) IPlus'11 - wzór wniosku (1)

4) IPlus'2011 - wzór wniosku

5) IPlus - wzór umowy

 

V. WYNIKI KONKURSU

1) IPlus'2011 - wykaz projektów zakwalifikowanych

2) IPlus'2011 - wyniki II konkursu - informacja