Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych zostało uchylone.

Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej określa nowe zasady przeprowadzenia oceny jakości działalności naukowej.

Więcej informacji na temat ewaluacji znajduje się w zakładce Ustawa 2.0.