Strona główna

I. PODSTAWY PRAWNE:

 

II. INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

1. MNiSW - informacja z dnia 03.06.2011 r.

2. MNiSW - informacja z dnia 30.06.2011 r.

3. MNISW - informacja z dnia 02.07.2012 r.

4. MNISW - informacja z dnia 24.05.2013 r.

5. MNISW - informacja z dnia 10.06.2013 r.

 

III. ZASADY REALIZACJI:

1. Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej - prezentacja

 

IV. WZORY FORMULARZY W WERSJI PAPIEROWEJ:

1. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków finansowych na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą na rok/lata

2. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej na rok/lata

3. Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym z wykorzystania dotacji na inwestycję z zakresu dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej, obejmujący aparaturę naukowo-badawczą lub infrastrukturę informatyczną nauki w roku

4. Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie końcowym i rozliczenie finansowe poniesionych kosztów zakończonej inwestycji z zakresu dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej, obejmujący aparaturę naukowo-badawczą lub infrastrukturę informatyczną nauki

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE OSF