Strona główna

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduja się wykazy jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechnijącej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. Wśród beneficjentów znalazła się Biblioteka Politechniki Opolskiej. Szczegółowy wykaz beneficjantów najduje sie pod linkiem.

 

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z powyższym traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku został wstrzymany nabór wniosków na Działalność Upowszechniająca Naukę.

I PODSTAWY PRAWNE: 
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę- archiwum  

II FORMULARZE:
1) Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy- archiwum
2) Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach celu określonego w art. 25 ust. 3 ustawy- archiwum
3) Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach celu określonego w art. 25 ust. 4a ustawy- archiwum
4) Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy- archiwum
5) Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym- archiwum

6) Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie końcowym- archiwum