Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  wydała komunikat o:

1. przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - załącznik nr 1;

2. uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w ww. przepisach, na podstawie których mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego - załącznik nr 2.

 Politechnika Opolska otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 - automatyka, elektronika i elektrotechnika,

- inżynieria lądowa i transport,

- inżynieria mechaniczna.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centralnej Komisji.