KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • MINIATURA 3 - konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujacych ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się o inne formy finansowania. W konkursie mogą składać wnioski badacze posiadający stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 30.09.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 23 września 2019 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu
17 czerwca 2019
30 września 2019
styczeń 2020

 

 

  • MAESTRO 11 - konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
  • SONATA BIS 9 - konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
  • UWERTURA 4 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 17.09.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 10 września 2019 r.

Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu
     
 17 czerwiec 2019  17 wrzesień 2019  marzec 2020    

                          

Procedura składania wniosków w konkursach

Formularz danych niezbędnych do wypełenienia wniosku

      

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

Strona główna

 

Wymiana bilateralna naukowców - celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Aktualne nabory:

  • Polska - Indie - nabór wniosków trwa do 14 sierpnia 2019 r., godz. 15.00
  • Polska - Francja PHC Polonium - nabór wniosków trwa do 3 lipca 2019 r., godz. 15.00.
  • Polska - Niemcy - nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r., do godz. 15.00.

 

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-