Strona główna

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji!

 

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej, zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej.

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 22 maja 2020 r.

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 1 czerwca 2020 r.

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego, przygotowanie autorskich zajęć i programów nauczania oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych - w instytucjach w USA.

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni.

Dziedziny: STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze według klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21: do 1 czerwca 2020 r.


Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich. Wniosek w konkursie stypendialnym to pierwszy krok, by dołączyć do grona Fulbrighterów!

 

źródło: nauka.gov.pl