Strona główna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie Polskie Powroty oraz w programie im. Ulama.

Program Polskie Powroty umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowo-badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego), możliwe jest także uzyskanie grantu startowego na prowadzenie badań podstawowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020.

Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców takie jak:

 • uczelnie
 • instytuty naukowe PAN
 • instytuty badawcze
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca;
 • wynagrodzenia członków grupy projektowej;
 • przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

A także opcjonalnie finansowanie:

 • adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej;
 • koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje  również dofinansowanie badań naukowych, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Osoba do kontaktu:

dr Joanna Rutkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+ 48 22 390-35-83

Regulamin oraz inne niezbędne informacje znajdują się na stronie:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Program im. Stanisława Ulama - program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

 Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2020.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 1. prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
 2. odbycie stażu podoktorskiego;
 3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez 3 miesiące wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji w okresie 15 stycznia - 15 kwietnia 2020.

Osoba do kontaktu:

dr Magdalena Kowalczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+ 48 22 390-35-72 

Regulamin oraz inne niezbędne informacje znajdują się na stronie:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama