Strona główna


W dniach 22 października oraz 6 i 7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania informacyjne dla pracowników Politechniki Opolskiej pt.” Procedury prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań w sprawie nadania tytułu profesora w świetle nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Spotkania odbyły się w trzech lokalizacjach: przy ul. Mikołajczyka, Prószkowskiej oraz Katowickiej, tak aby ułatwić przybycie na nie jak największej liczbie pracowników. Prowadzący – prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, prorektor ds. badań i rozwoju przedstawił najważniejsze zmiany - zarówno te, które obowiązują nas w okresie przejściowym, na podstawie przepisów wprowadzających,  jak i te, które wejdą w życie na gruncie nowej Ustawy 2.0. Na zaproszenie do udziału w spotkaniach odpowiedziało szerokie grono zarówno pracowników naukowych, jak i pracowników administracyjnych. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do zapoznania się z materiałem ze spotkań, a w razie pojawienia się wątpliwości do kontaktu.

 

prezentacja do pobrania