MNISW otworzyło nabór na ekspertów do zespołów, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/nabor-do-zespolow-doradczych-oceniajacych-czasopisma-trwa