Do 17.09.2018 r. trwa nabór do konkursu SHENG 1 na polsko–chińskie projekty badawcze.

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-chińskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu naukowego oraz kierownik chińskiego zespołu naukowego

 Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

2) które obejmują wyłącznie dyscypliny naukowe z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych, z wykazu paneli NCN przyjętego uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;

3) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 250 tys. zł; 

4) których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG 1; 

5) w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1 

Kompletne wnioski należy składać do BOBN najpóżniej w terminie 10 dni przed zamknięciem konkursu.