Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło nabór wniosków do programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Konkurs ten skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach.

 

 Na realizację projektu uczelnia może otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości 3 mln złotych rocznie. Uczelnia może złożyć 2 wnioski, jednak projekty muszą dotyczyć 2 różnych grup nauk, np. Nauki społeczne i Nauki ścisłe. W takim przypadku przez 4 lata realizacji projektu uczelnia może otrzymać nawet 24 mln złotych. Osiągnięcie zakładanych rezultatów musi nastąpić jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. 

Wnioski, dotyczące wskazanych przez MNiSW dla danego regionu grup dyscyplin, można składać do dnia 23 lipca 2018 roku. Szczegóły dotyczące konkursu opublikowane są na stronie MNiSW w tym miejscu: https://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/regionalna-inicjatywa-doskonalosci.html