Strona główna

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie trwa nabór wniosków w IV konkursie do Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR (porozumienie pomiędzy NCBR, a KGHM Polska Miedź S.A.), polegającego na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje cztery obszary dotyczące: górnictwa, przeróbki rud, metalurgii oraz wpływu przemysłu metali nieżelaznych na środowisko.

Aktualny konkurs dotyczy obszaru badawczego „Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie” i obejmuje 7 zagadnień:

1. Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi

2. Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi.

3. Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych.

4. Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR.

5. Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi.

6. Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi.

7. Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. 

Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl trwa od 29 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. (do godziny 16:00).

Więcej informacji tutaj o warunkach ubiegania się o dofinansowanie w ramach CuBR

Dokumentacja konkursu dostępna jest w zakładce „Dokumenty konkursowe”

 

źródło: ncbr.gov.pl