Strona główna

W systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. NCN przypomina, że w konkursach tych po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku angielskim.

Nowością jest również możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Wnioski należy wysłać poprzez system ZSUN/OSF do 15 czerwca 2018 r.

 

źródło: ncn.gov.pl