Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie ogłosiło drugi konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pod nazwą TECHMATSTRATEG – Nowoczesne technologie materiałowe.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a jego wynikiem będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii mających zastosowanie w dziedzinach objętych konkursem.

Konkurs dotyczy pięciu strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl trwa od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Więcej o drugim konkursie pod nazwą TECHMATSTRATEG

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR w zakładce : „Dokumenty konkursowe”