Strona główna

MNiSW zaprasza na cykl szkoleń technicznych z obsługi Zintegrowanego systemu usług dla nauki (ZSUN) dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych dla poszczególnych województw, które będą organizowane od kwietnia do czerwca we wszystkich miastach wojewódzkich.

Szkolenie będzie poświęcone prezentacji nowych funkcjonalności i możliwości, jakie niesie ze sobą Zintegrowany system usług dla nauki (ZSUN) w porównaniu do funkcjonującego do tej pory Systemu Obsługi Strumieni Finansowania (OSF). Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawicieli wykonawcy systemu, tj. Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. W ramach szkoleń zaprezentowane zostaną również informacje o najbliższych naborach wniosków organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu można dokonać przez formularz zamieszczony na stronie internetowej MNISW.

Szkolenia organizowane są dla poszczególnych województw, zgłoszenia na szkolenie w innym województwie niż mieści się  jednostka naukowa / szkoła wyższa w której zatrudniony jest aplikujący pracownik będą uwzględnione tylko w przypadku pozostania wolnych miejsc.

Loga Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (litery ZSUN w kolorowym kwadracie), Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa oraz Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego