Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M.P. z 2018 r. poz. 120), zwanego dalej „programem”, ogłasza się konkurs na finansowanie projektów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o wydłużeniu terminu nadsyłania wniosków do dnia 14 czerwca 2018 roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o WZNOWIENIU KONKURSU - NOWY TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW do dnia 23 lipca 2018 roku.

 

 

LINK do AKTUALNEGO OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STRONIE MNISW

-->   https://www.nauka.gov.pl/nauka/zmienione-ogloszenie-o-konkursie-na-realizacje-projektow-w-ramach-programu-pod-nazwa-regionalna-inicjatywa-doskonalosci.html 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”