Strona główna

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła IV edycję konkursu. Za 10 miesięcy okaże się, kto jest autorem najlepszej pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych w Polsce.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy naukowej opublikowanej w roku 2017. Udział w konkursie mogą brać polskie uczelnie, wydziały humanistyczne, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe do zgłaszania do konkursu prac naukowych wydanych w 2017 roku.

Spośród nich kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2018 r. Jedno z dzieł nominowanych otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 złotych. Ogłoszenie wyniku konkursu i wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która będzie miała miejsce 25 listopada 2018 r. w Filharmonii Łódzkiej.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Osoby, których prace dostaną się do ostatniego etapu konkursu, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy prac.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin można znaleźć na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

 

źródło: nauka.gov.pl