Do 9 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na modelowy dom jednorodzinny dla programu Mieszkanie Plus. Konkurs skierowany jest do uczelni i instytutów badawczych. Pula nagród w konkursie wynosi 80 000 zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznych modelowych domów jednorodzinnych dla programu Mieszkanie Plus według określonych właściwości typologicznych.
 
Zamawiający oczekuje, że każdy Uczestnik wykona projekty modelowych domów w 4 kategoriach:
  • Dom szeregowy;
  • Dom bliźniaczy;
  • Dom wolnostojący;
  • Dom wolnostojący w gminach wiejskich.
Konkurs skierowany jest do uczelni technicznych oraz działających przy tych uczelniach ośrodków i instytutów naukowych zajmujących się działalnością projektową, które zdolne są przy współpracy z producentami technologii zaprojektować i stworzyć prototyp modelowego domu dla programu Mieszkanie Plus.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł;
  • II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł;
  • III nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł;
  • 6 wyróżnień po 5 000 zł każde.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 
Strona internetowa konkursu na modelowy dom jednorodzinny dla programu Mieszkanie Plus
 
źródło: granty-na-badania.com; nauka.gov.pl