Strona główna

16 stycznia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił następujące konkursy na finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

1. Konkurs modułu "Uniwersalia 2.2"

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Ogłoszenie o konkursie

2. Konkurs modułu "Uniwersalia 2.1"

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Ogłoszenie o konkursie

3. Konkurs modułu "Dziedzictwo narodowe"

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Ogłoszenie o konkursie

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach NPRH, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie od 16 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

 

źródło: nauka.gov.pl