Strona główna

Do 13 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Specialist Program. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów wizyt w Polsce wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów.
Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, które zainteresowane są przyjęciem wybitnych specjalistów amerykańskich do prowadzenia m.in. wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach, prowadzenia konsultacji w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry/pracowników, wykonywaniu ocen i ekspertyz.
 
Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. Instytucje goszczące muszą zapewnić stypendyście zakwaterowanie, wyżywienie, podróże krajowe.
 
Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
 • nauki biologiczne, 
 • nauki chemiczne, 
 • nauki humanistyczne, 
 • nauki matematyczne, 
 • nauki medyczne, 
 • nauki polityczne, 
 • nauki prawne, 
 • nauki przyrodnicze, 
 • nauki rolnicze, 
 • nauki społeczne, 
 • nauki ścisłe, 
 • nauki techniczne.
 
źródło: granty-na-badania.com