Strona główna

Od 1 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czeka na zgłoszenia kandydatów do konkursu w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień  naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji  naukowej. Nagroda wysokości po 100 000 euro przyznane będzie dwóm współpracującym ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu.

szczegóły na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/