Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór nominacji w ramach drugiej edycji konkursu o stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie uczonych mających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Wysokość stypendium wynosi 100 000 zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcom z Polski, jak i z zagranicy. 
 
Przy wyborze laureata stypendium, pod uwagę będzie brany dorobek naukowy zgłoszonej osoby oraz jej plany naukowe na najbliższe 12 miesięcy.
Strona internetowa konkursu o stypendium im. Leszka Kołakowskiego
 
 
źródło: granty-na-badania.com