Strona główna

Od 15 września 2017 r. do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright-Schuman Award. W ramach konkursu przyznawane są stypendia na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.
Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu można otrzymać stypendium, które obejmuje:
  • dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – ekwiwalent w wysokości 3 000 euro miesięcznie; dla studentów studiów doktoranckich – ekwiwalent w wysokości 2 000 euro miesięcznie;
  • jednorazowo 2 000 euro na pokrycie  kosztów podróży i zagospodarowania;
  • wizę J1;
  • podstawowe ubezpieczenie medyczne.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Fulbright-Schuman Award.
 
źródło: granty-na-badania.com