Strona główna

Na stronie Narodowego Centrum Nauki została zamieszczona informacja dotycząca możliwości uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

- nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,

- w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów i odbędzie się w ramach tegorocznych Dni NCN w Kielcach w terminie: 10-11 maja 2017 r., dzień I w godz. 10:00-16:00, dzień II w godz. 08:30-12:45.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/warsztaty-2017