Strona główna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi  obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, na podstawie decyzji Wspólnej Komisji podjętej w oparciu o oceny projektów.

UWAGA:

Po stronie polskiej projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania  nauki – Dz. U. nr 96, poz. 615).

MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

Projekt może być zgłoszony w dowolnej dziedzinie.

W ramach Programu Wykonawczego środki, przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej  (podróży i krótkich pobytów). Szczegóły wymiany osobowej są uzgadniane przez współpracujące ze sobą jednostki. Współpraca pomiędzy zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat od rozpoczęcia realizacji.

DOKUMENTY SKŁADANIE WNIOSKÓW

Koordynatorów polskich zespołów prosimy o składanie wniosków w 2 egzemplarzach, wraz ze stosownymi podpisami, w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „konkurs polsko-chiński”

Wnioski powinny być wypełnione w językach: polskim i angielskim.

Koordynatorzy chińskich zespołów składają wnioski po swojej stronie, zgodnie z wymogami podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Technologii (MOST).

Koordynator konkursu po stronie chińskiej:

Ms. SUN Xueping
Division of Euro-Asia
Department of International Cooperation
Ministry of Science and Technology, P.R.China
Tel: 0086-10-58881370, Fax:0086-10-58881374
Address: 15B, Fuxing Road, Beijing, P.R.China 100862

PROCEDURA KONKURSOWA

Projekty oceniane są w Polsce i Chinach, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. Rozpatrywane będą tylko projekty złożone równolegle w Polsce i Chinach.

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i Chinach w czasie danego roku budżetowego.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Chin oraz koszty pobytu naukowców chińskich w Polsce. Strona chińska pokrywa koszty podróży naukowców chińskich do Polski oraz koszty pobytu naukowców polskich w Chinach.

Koordynator konkursu po stronie polskiej:

Małgorzata Piątek
Koordynator Zespołu ds. Kontaktów Pozaeuropejskich
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel.  22 52 92 361
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

źródło: nauka.gov.pl