Strona główna

Po raz trzynasty ogłoszony został konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich uczonych zajmujących się badaniami w dziedzinie informatyki.

Nagroda została ustanowiona w 2004 roku przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polski oddział ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym z inicjatywy kilku wybitnych polskich informatyków pracujących na emigracji.

Witold Lipski, urodzony w sierpniu 1949 roku, w lutym 1975 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy o kombinatorycznych aspektach wyszukiwania informacji, a w grudniu 1979 roku habilitację na podstawie rozprawy o zagadnieniach związanych z bazami danych o niepełnej informacji. Opublikował około 40 artykułów, które miały duży wpływ na rozwój teorii baz danych. Kilka z nich było cytowanych po ponad 500 razy. Witold Lipski zmarł przedwcześnie w maju 1985 roku. Ostatnie lata swojego życia spędził we Francji.

Celem Nagrody przyznawanej corocznie od 2005 r. jest promowanie polskiej informatyki i jej osiągnięć przez nagradzanie wybitnych młodych polskich uczonych pracujących w tej dziedzinie. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest jego dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. Po 12 latach istnienia nagroda im. Witolda Lipskiego ma już bardzo wysoką markę. Wszyscy dotychczasowi laureaci odnoszą znaczące sukcesy w życiu zawodowym. O randze nagrody może świadczyć między innymi to, że gronie laureatów są 4 osoby, które uzyskały prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w dniu 31.12.2016 r. nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia, jeśli korzystały z urlopów wykonawczych) i są związane z krajową instytucją zajmującą się badaniami naukowymi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Nagrody.

Leszek Pacholski
Przewodniczący Rady Nagrody

 

źródło: nauka.gov.pl