Strona główna

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z tym komunikatem termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących ankiety jednostek naukowych upływa z dniem 31 marca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że osiągnięcia zgłoszone przez jednostki w ankiecie jednostki zostaną upublicznione. Zakres oraz forma przekazania danych do wiadomości publicznej zostaną ogłoszone przez MNiSW w terminie późniejszym.

link do komunikatu: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/57e5d616ed56d6d516bc9332c8e31e77.pdf

 

źródło: nauka.gov.pl