Strona główna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615), MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu.

Projekt badawczy przez każdą jednostkę naukową. Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej:

  • technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
  • energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i ochrona środowiska;
  • nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
  • nowe materiały;
  • nauki humanistyczne i społeczne;
  • technologie obronne.

W ramach Programu Wykonawczego środki, przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

Strona polska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców polskich w Ukrainie. Strona ukraińska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców ukraińskich w Polsce. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wspólnych konferencji oraz innych spotkań. 

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2017 - 2018 należy przesłać na załączonym formularzu (w 2 egz.)

Termin nadsyłania aplikacji: 23 stycznia – 24 kwietnia 2017 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełnione i podpisane wnioski na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: KONKURS POLSKO-UKRAIŃSKI 2017-2018

PROCEDURA

Polskich koordynatorów projektów prosimy o przesyłanie na podany powyżej adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 egzemplarzy wniosku z wymaganymi załącznikami, opatrzonych wszystkimi niezbędnymi podpisami oraz pieczęciami.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Ukrainie. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 24 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Koordynator programu po stronie polskiej:

Michał Sobczyk
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
tel. 22 50 17 128
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator programu po stronie ukraińskiej:

Valerii Kyslyi
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Wydział Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technicznej
Tel.: +38 (044) 287 82 76
Е-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.mon.gov.ua

 

źródło: nauka.gov.pl