Strona główna

Zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłaszają kolejną edycję naboru wniosków na wymianę osobową naukowców - w latach 2017-2019.

W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych projektów. (Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie).

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Belgii (Walonii-Brukseli) i pobytów naukowców belgijskich w Polsce. Strona belgijska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Belgii (Walonii-Brukseli). Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Komisji mieszanej ds. selekcji projektów.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po jednej ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie belgijskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, wniosek powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Projekt badawczy może być przedstawiony przez jednostkę naukową wyłącznie w następujących kategoriach:

 • rolnictwo
 • żywność
 • energia
 • nowe materiały
 • medycyna
 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
 • inżynieria mechaniczna, mikrotechnologie, mechatronika, inżynieria mechaniczna
 • logistyka
 • transport
 • badania kosmiczne, aeronautyka
 • zielone technologie

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i po stronie Partnera, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW.

Komisja mieszana ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

DOKUMENTY

Wzór formularza: zgłoszenie na lata 2017-2019.

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach do 31 grudnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: WALONIA-BRUKSELA

Przypominamy, że rozpatrywane są tylko wnioski złożone równolegle w Polsce i w Walonii-Brukseli. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Komisji dwustronnej.

Osoba prowadząca sprawę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MNiSW:
Anna Majda
tel. 22 5292283, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..