Strona główna

Do 30 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu, w którym można ubiegać się o środki na prowadzenie innowacyjnych badań w jednostkach naukowych realizujących tzw. międzynarodowe agendy badawcze. W drugim konkursie do zdobycia jest 140 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Realizowany przez FNP program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) ma umożliwić stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, które będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Adresatami programu MAB są wybitni uczeni z Polski i z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to ok. 35 mln zł, z możliwością powiększenia.
 
Nabór wniosków w drugim otwartym konkursie (dokumentacja konkursowa nr 3/2016) jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa 30 października 2016 r. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych recenzentów i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.
 
Wniosek może złożyć naukowiec o uznanym dorobku naukowym, będący autorytetem w swojej dziedzinie na świecie. Po wygraniu konkursu zostanie on liderem grupy badawczej w jednostce realizującej MAB oraz będzie odpowiadał za zarządzanie tą jednostką. Przedstawiona przez niego agenda badawcza ma być odpowiedzią na konkretne, konkurencyjne w skali międzynarodowej wyzwanie naukowe lub społeczno-gospodarcze, a projekt powinien cechować się nowatorskim i przełomowym podejściem do jego rozwiązywania, które powinno zapewnić jednostce zdobycie czołowej pozycji na świecie. Nad jakością prac badawczych i konkursami na liderów grup badawczych w każdej jednostce czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, w skład którego mogą wejść zarówno naukowcy o uznanym w świecie dorobku, jak i przedsiębiorcy mający doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i we wdrażaniu nowych technologii.
 
źródło: granty-na-badania.com