Strona główna

Naukowcy, którzy chcą aplikować o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), mogą wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Polską Akademię Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Warsztaty skierowane do obecnych i przyszłych liderów naukowych odbędą się 19 września w MIBMIK. Poprowadzi je m.in prof. Janusz Bujnicki, prof. Francesa Cutruzzola,  prof. Agnieszka Zalewska oraz prof. Tomasz Dietl. Aby wziąć udział w warsztatach, należy przesłać swoje zgłoszenie do Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN do 9 września 2016 r.

Wskazówki prawne i formalne

Podczas warsztatów laureaci i ewaluatorzy grantów ERC podzielą się swoimi doświadczeniami w przygotowaniach projektów ERC pod kątem formalno-prawnym. Pierwsza część spotkania będzie się składać z wykładów ekspertów i dyskusji. W drugiej części wybrane osoby będą mogły omówić swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami.

Grant dla UW

W ciągu dwóch ostatnich lat realizacji programu Horyzont 2020, polskie jednostki naukowe otrzymały 7 z niemal 2000 przyznanych grantów. Ostatnim naukowcem, któremu to się udało jest dr Marcin Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, który o tej prestiżowej nagrodzie dowiedział się w ubiegły poniedziałek. Za ponad 1,2 mln euro będzie badał własności algorytmów, dowodził własności abstrakcyjnych modeli matematycznych, a potem wykorzystywał je w obliczeniach.

Pliki do pobrania

Program warsztatów ERC - plik PDF

 

źródło: nauka.gov.pl