Strona główna

Do 25 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie adresowane jest do uczestników studiów doktoranckich oraz do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która posiada siedzibę na terenie Polski.
 
Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zarządzania zespołem badawczym odbędą się w następujących terminach:
  • 9-10 lutego 2015 r. w Warszawie;
  • 12-13 lutego 2015 r. w Warszawie.
Szkolenia adresowane są przede wszystkim do osób, które są kierownikami w projektach badawczych lub planują pełnić taką funkcję. Podczas szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:
  • Rola lidera;
  • Style kierowania zespołem;
  • Planowanie pracy własnej i poszczególnych członków zespołu;
  • Komunikacja i zasady współdziałania w grupie;
  • Delegowanie zadań, monitorowanie, egzekwowanie;
  • Motywowanie pracowników;
  • Rozwiązywanie konfliktów w laboratorium naukowym.
 
Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem strony https://szkolenia.fnp.org.pl. Należy zapisywać się tylko na jeden z podanych powyżej terminów. Organizatorzy zapewniają uczestnikom szkoleń wyżywienie. Osoby spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie, mogą uzyskać pokrycie kosztów noclegu.
 
Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Jego znajomość jest warunkiem niezbędnym do udziału w szkoleniu.
 
 
źródło: granty-na-badania.com