Strona główna

Do 12 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Mentoring FNP. Konkurs adresowany jest do osób, które są doktorami i są zatrudnione w polskiej jednostce naukowej. W konkursie mogą brać także udział absolwenci studiów doktoranckich, o ile od momentu uzyskania przez nich stopnia doktora nie minęło 12 miesięcy. Celem konkursu jest ułatwienie młodym naukowcom nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym.
Zgodnie z regulaminem konkursu osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do finansowania uzyskają środki na maksymalnie cztery krótkie spotkania mentora i mentorowanego. Fundacja zakupi bądź zrefunduje bilet na przejazd oraz w ramach limitu zwróci koszty noclegu, wyżywienia i transportu lokalnego poniesione na miejscu.
Podstawą relacji mentoringowej jest plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i mentorowanego. Zgodnie z wytycznymi FNP plan musi obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesiące.
 
Mentorem może być osoba o ugruntowanej i uznanej pozycji w międzynarodowym środowisku naukowym.


Strona internetowa konkursu Mentoring FNP

źródło: granty-na-badania.com