Strona główna

Do 12 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie Coaching, który organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SKILLS. Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą składać pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień doktora, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie Polski oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
 
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w programie, będą miały sfinansowany proces coachingowy składający się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut każda. W ich tracie prowadzona będzie indywidualna praca nad rozwijaniem kompetencji zawodowych uczestnika w wybranym przez niego obszarze. Obszar rozwijanych kompetencji musi być zgodny z celami programu SKILLS. Zaliczają się do nich:
 
  • zarządzanie badaniami naukowymi;
  • zarządzanie zespołami naukowymi;
  • współpraca interdyscyplinarna;
  • komunikacja naukowa;
  • komercjalizacja wyników badań;
  • przedsiębiorczość.
 
Organizatorzy informują, że nabór kandydatów do udziału w szkoleniach w ramach konkursu Coaching prowadzona będzie cztery razy do roku. Zgłaszanie kandydatur prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej http://szkolenia.fnp.org.pl
 
 
 
 
źródło: granty-na-badania.com