Strona główna

Narodowe Centrum Nauki na swojej stronie internetowej uruchomiło bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w projektach finansowanych przez NCN.

Mimo że baza dostępna jest od niedawna, naukowcy mogą wybierać spośród różnych etatów. Większość ofert skierowanych jest do młodych naukowców, m.in. studentów i doktorantów.


Wszyscy, którzy oferują miejsca pracy w projektach realizowanych w ramach konkursów NCN, mogą skorzystać z formularza pozwalającego na umieszczenie oferty pracy na stronie NCN.
Baza dostępna jest pod adresem: http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/