Na stronie NCN w sekcji Najczęściej zadawane pytania opublikowano szczegółową instrukcję przygotowania i składania wniosków w konkursie FUGA 2 na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz w konkursie ETIUDA 1 na stypendia doktorskie.
Wnioski wkonkursach można składać w NCN do 15 marca.
więcej