Strona główna

 Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkursy:

  • MAESTRO 4 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 4 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • ETIUDA 1 – na stypendia doktorskie;
  • FUGA 2 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

termin składania wniosków: do 15 marca 2013 r. do BOBN - 5 marca 2013 r.

więcej informacji: tutaj