Strona główna

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w grupach Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ), w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2012 roku. Wyniki dla Paneli HS zgodnie z informacją NCN zostaną opublikowane do końca listopada. więcej