Strona główna

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę o finansowaniu nauki

Po pięciu latach od wprowadzenia reformy porządkuje ona i doprecyzowuje wprowadzone w 2010 r. rozwiązania  i jeszcze silniej niż dotychczas akcentuje projakościowe finansowanie nauki. Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Czytaj więcej...

Informacje na temat rozstrzygniętego konkursu TANGO- praktyczne wykorzystanie badań podstawowych

4 lutego poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Czytaj więcej...

Rankingi jednostek w konkursach NCN 2014 i błędy formalne w złożonych wnioskach

W konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 roku finansowanie otrzymały 1804 projekty, staże i stypendia. Zostały one wyłonione przez Zespoły Ekspertów spośród 11 432 wniosków złożonych do Centrum w tych konkursach. Ponad 760 mln zł z NCN wspomoże badaczy zatrudnionych w 186 jednostkach na terenie całego kraju.

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (luty 2015 r.)

Choć luty jest najkrótszym miesiącem w roku, to nie będzie w nim brakowało okazji na zdobycie grantów oraz stypendiów. Już dziś wiemy, że w lutym zamknięty zostanie nabór w blisko 30 konkursach. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie przygotowaliśmy infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.
 
W lutym warto zwrócić uwagę na nabór na bezpłatne zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców, których organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na chętnych czeka aż 500 miejsc, więc lepiej nie przegapić tego konkursu.

Czytaj więcej...

Nowe otwarcie dla humanistyki: zaczyna działać zmieniony Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań. Zmiany zostały wypracowane przez nową Radę NPRH powołaną w maju 2014 r. przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską. W 2015 roku w budżecie NPRH na najciekawsze projekty naukowe przeznaczone jest aż 80 mln zł. 

 

Stypendia dla polskich naukowców na badania we Francji

Do 1 maja 2015 r. można przesyłać zgłoszenia na konkurs na stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy planują część badań przeprowadzić we Francji. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki - oprócz medycyny - którzy mają przynajmniej stopień doktora i planują prowadzenie części badań we Francji w terminie od czerwca do grudnia 2015 r.
 

Czytaj więcej...

Innovators Under 35 - konkurs dla młodych innowatorów

Do 31 marca 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Innovators Under 35 organizowanego przez MIT Technology Review. Celem konkursu jest wybór liderów innowacji, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a ich praca jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej rzeczywistości i poprawia jakość życia wielu osób.

Czytaj więcej...