Strona główna

FNP: Szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań naukowych

Do 13 kwietnia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych, które organizowane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

FNP: Bezpłatne szkolenia dla naukowców

Do 31 marca 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z prezentacji wyników badań naukowych oraz komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

Worldwide Academic Competition - konkurs dla młodych naukowców

Do 31 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla młodych naukowców Worldwide Academic Competition. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców w stopniu licencjata, magistra i doktora. Zgłoszenia konkursowe można składać w jednym z sześciu obszarów tematycznych: biznes, design, technologie, zdrowie, zrównoważony rozwój, społeczeństwo.

Czytaj więcej...

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships

Do 10 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Czytaj więcej...

Zmiany w konkursach NCN

Począwszy od ogłoszonych 17 marca konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, Rada NCN wprowadziła w regulaminie przyznawania środków istotne zmiany, m.in. w zakresie kosztów, jakie mogą być ponoszone w grantach oraz dotyczące ograniczeń w występowaniu z wnioskami.

W szczególności, uregulowane zostały kwestie związane z wysokością wynagrodzeń w grantach.

Czytaj więcej...

Zmiany w konstruowaniu kosztorysów projektów badawczych NCN

W dniach 11-12 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3, Komisji Odwoławczej oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej miały miejsce 11 marca br., natomiast obrady plenarne Rady Centrum odbyły się 12 marca br.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...