Strona główna

FNP: Mentoring jako narzędzie wsparcia indywidualnego rozwoju naukowca

Do 5 czerwca 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu mentoring jako narzędzia wsparcia indywidualnego rozwoju naukowca, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
 

Czytaj więcej...

Znamy uczestników czwartej edycji programu „Top 500 Innovators”

Zakończyła się rekrutacja do ostatniej edycji programu „Top 500 Innovators”. Do programu zgłosiło się 319 kandydatów, którzy pracują w jednostkach naukowych i ośrodkach transferu technologii we wszystkich województwach. Do programu zakwalifikowało się dwóch naukowców z Politechniki Opolskiej- dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO oraz dr inż. Daniel Zając. Gratulujemy!

Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów studiujących lub zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i którzy w dniu 31.XII.2014 r. nie ukończyli 30 lat.

Czytaj więcej...

Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 dostępne

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków na stronie NCN dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 16 marca 2015 r.:

  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

źródło: ncn.gov.pl

FNP: Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Do 29 maja 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

Stypendia na pobyty badawcze i staże artystyczne w Niemczech

Do 1 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia na pobyty badawcze i staże artystyczne w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora (doktorat nie dotyczy artystów i muzyków), którzy są zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym.

Czytaj więcej...

Stypendia na studia i badania w Australii

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich jednostkach naukowych.

Czytaj więcej...

Nowy regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. Senat  Politechniki Opolskiej uchwałą nr 321 przyjął nowy regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora. Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem, wnioski o przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe można składać do Przewodniczącego Komisji ds. nagród, tj. Prorektora ds. nauki, do 15 czerwca. Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Nagrody i stypendia" -> "Nagrody Rektora za działalność naukową".