Strona główna

Fundacja Nutricia - projekty związane z żywieniem człowieka

Do 30 kwietnia 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2016 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne oraz wieloosobowe. Organizatorzy będą preferowali projekty, w realizację których zaangażowani są naukowcy z wielu ośrodków naukowych.

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (styczeń 2016 r.)

Naukowcom, którzy postawili sobie za cel w Nowym Roku zdobycia środków finansowych na swoje badania naukowe przedstawiamy wykaz konkursów na granty i stypendia w styczniu 2016 r. Tradycyjnie już portal granty-na-badania.com przygotował ikonografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.

Czytaj więcej...

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2016 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Czytaj więcej...

Ocena parametryczna 2017

Uprzejmie informujemy, że 2 grudnia 2015 r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Tekst nowego rozporządzenia można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych link.

Zachęamy Państwa do zapoznania się z artykułem omawiającym nowe rozporządzenie, który został zamieszczony w grudniowym wydaniu "Forum Akademickiego" link.  Nowe zasady parametryzacji 2017 przedstawia w nim prof. Maciej Zabel, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pełna wersja artykułu dostępna jest w wydaniu papierowym i elektronicznym.

Kolejną pozycją, która przybliży Państwu zmiany jest artykuł dr Emanuela Kulczyckiego, który ukazał się na jego blogu "Warsztat badacza". Artykuł można znaleźć pod linkiem Punkty za publikacje z lat 2013–2016. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie parametryzacyjne.

Konkurs ERA-NET Smart Urban Futures otwarty

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, obejmującym następujące tematy:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,
  • New dynamics of public services,
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4.

  • SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
  • FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
  • ETIUDA 4 na stypendia doktorskie

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 marca 2016 r.

źródło: ncn.gov.pl

Ogłoszenie konkursu TANGO 2

Na podstawie art. 25 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 99/2015 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają II konkurs TANGO (TANGO 2), w ramach przedsięwzięcia realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania badań podstawowych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Na podstawie art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem” ogłasza się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach V edycji Programu.

Czytaj więcej...

Zapowiedź nowego międzynarodowego konkursu ERA-NET SMART URBAN FUTURES

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, który zostanie ogłoszony 15 grudnia 2015 r.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,
  • New dynamics of public services,
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

Czytaj więcej...

CPI: Oferta styczniowych szkoleń dla naukowców

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje styczniowe szkolenia. Ich tematyka będzie dotyczyła pisania artykułów naukowych oraz awansów naukowych. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę:

 

Czytaj więcej...