Strona główna

FNP: Powroty - pierwszy nabór wniosków

Od 1 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu Powroty. W ramach naboru wniosków możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł.

Czytaj więcej...

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów

Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (marzec 2016 r.)

Marzec zapowiada się jako okres grantowych żniw. Już dziś wiemy, że w najbliższym miesiącu zamknięty zostanie nabór w ponad 60 konkursach. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie portal granty-na-badania.com przygotował infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.

Czytaj więcej...

FNP: First Team i Homing. Pierwszy nabór wniosków

Od 15 lutego 2016 r. do 24 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team oraz Homing. W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing).

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2017-18

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Czytaj więcej...

Instrukcje składania wniosków w konkursach SYMFONIA 4, ETIUDA, FUGA 5 3 i TANGO 2 dostępne

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.:

  • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 5 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • TANGO 2 – na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

 

źródło: ncn.gov.pl

XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa

Do 31 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach XXI edycji konkursu o Nagrodę Siemensa. Celem konkursu jest wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł.

Czytaj więcej...

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (luty 2016 r.)

Choć luty jest najkrótszym miesiącem w roku, to wcale nie będzie brakowało w nim okazji do zdobycia środków na badania naukowe. Już dziś wiadomo, że okazji będzie kilkadziesiąt. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie serwis granty-na-badania.com przygonował ikonografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r., poz. 296).