Strona główna

Ogłoszenie VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Na podstawie art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem” ogłasza się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VI edycji Programu.

Czytaj więcej...

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Czytaj więcej...

Oferta grantowa od DAAD

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w listopadzie 2016 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty.

Czytaj więcej...

Konkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

Zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłaszają kolejną edycję naboru wniosków na wymianę osobową naukowców - w latach 2017-2019.

BUWiWM: Oferta stypendialna na rok 2017/2018

Na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiła się oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018. W przypadku planowania wyjazdów do większości państw, termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne pt. "Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł"

Prorektor ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników na spotkanie informacyjne pt. „ Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł”.

Podczas spotkania ofertę programową instytucji finansujących badania oraz informację o sposobach wyszukiwania możliwości pozyskania środków przedstawią Biuro Obsługi Badań Naukowych oraz Dział Współpracy i Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii -  bud. 9 przy ul. Prószkowskiej 76.

Serdecznie zapraszamy!