Strona główna

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

 Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do 15 lipca 2016 r.

Czytaj więcej...

Stypendia dla młodych architektów

Do 31 lipca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla młodych architektów.

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej m.st. Warszawy. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, na miejsce 15 osób powołanych w jego skład na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 września 2016 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

  • MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
  • SONATA BIS 6 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r.

Więcej informacji

 

źródło: ncn.gov.pl

Konkurs na projekty polsko-niemieckie BEETHOVEN 2 ruszy jesienią

Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do udziału w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresunauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także wybranych dziedzin nauk ścisłych i technicznych. Konkurs zostanie otwarty 15 września 2016 r. Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2016.

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (czerwiec 2016 r.)

Czerwiec zapowiada się bardzo aktywnie. Już dziś wiemy, że w tym miesiącu nabór wniosków na granty i stypendia zostanie zamknięty w ponad 50 konkursach. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie serwis granty-na-badania.com przygotowaliśmy infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.
 

Czytaj więcej...

Nowy harmonogram konkursów NCN

Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r. Ustanowiono także terminy ogłaszania i rozstrzygania konkursów w roku 2017.

Czytaj więcej...

Zmiana Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 maja 2016 r. Senat Politechniki Opolskiej przyjął uchwałę nr 435 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej. Z uchwałą oraz z obecnie obowiązującymi wzorami wniosków o nagrodę można zapoznać się tutaj (klik).

Jednocześnie przypominamy, że nie uległy zmienie terminy składania wniosków o nagrodę. Podobnie jak w roku ubiegłbym w terminie do 15 czerwca składa się wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe, za całokształt oraz o nagrodę dla młodego naukowca. Do 15 lipca składa się wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Wnioski o nagrodę za awans naukowy składa się bezpośrednio po uzyskaniu decyzji. Podkreślamy, że wnioskodawcą o nagrodę jest Dziekan.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem.

Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2017-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.

MNiSW zaprasza do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (maj 2016 r.)

Maj to nie tylko wiosna w pełnym rozkwicie. To przede wszystkim kilkadziesiąt kolejnych konkursów na granty, stypendia i staże. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie serwis granty-na-badania.com przygotował infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.

Czytaj więcej...