Strona główna

I. PODSTAWY PRAWNE

1. Wykaz obowiązujących aktów prawnych

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki ( Dz.U. Nr 96.2010, poz. 615 z póżn.zm.) + metryka aktu prawnego

3. Komunikat  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej ( M.P. Nr 101 z 2010 r., poz. 1185) + metryka aktu prawnego

4. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 22 lutego 2012 r. o zamknięciu naboru wniosków w Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach  Funduszu Nauki i Technologii Polskiej ( M.P. Nr 0 z 2012 r., poz. 89) + metryka aktu prawnego 

 

II. INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

1. MNISW - informacja z dnia 24.01.2011 r.

2. MNiSW - komunikat z dnia 22.02.2012 r.

3. MNiSW - komunikat z dnia 20.03.2012 r.

 

III. ZASADY REALIZACJI:

1. Prezentacja Programu - podstawowe informacje

2. Prezentacja Programu - ocena wniosków

3. Klasyfikacja OECD

4. Klasyfikacja OECD - Aneks 1

5. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

 

IV. FORMULARZE DO POBRANIA:

1. Formularz wniosku

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  informuje, że 23 lutego 2012 r. zakończył się nabór wniosków do Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Złożone wnioski podlegają procedurze oceny prowadzonej przez ekspertów.

O decyzjach związanych z rozstrzygnięciem obecnego postępowania na podstawie przeprowadzonych ocen Ministerstwo będzie  informować bezpośrednio zainteresowane podmioty oraz poprzez Komunikaty MNiSW.