Strona główna

Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową. Dotychczas skorzystało z niego ponad dwa tysiące naukowców.

Stowarzyszenie KOPIPOL w 1995 r. uzyskało status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Od tej pory reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, czyli dzieli środki między uprawionych autorów publikacji naukowych i technicznych. Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

Stowarzyszenie dotychczas wypłaciło wynagrodzenie 2 200 naukowcom na łączną kwotę prawie 12 mln zł. Wypłaty objęły ponad 6000 wynagrodzeń.

Aby otrzymać wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej należy:

  • sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie w wyszukiwarce autorów uprawnionych imienia i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia,
  • wygenerować za pomocą w/w wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie utworów),
  • prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą tradycyjną na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem internetowym stowarzyszenia.

 

źródło: nauka.gov.pl