Strona główna

Do 31 lipca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla młodych architektów.

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej m.st. Warszawy. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

Przedmiotem konkursu jest wybranie najlepszego, oryginalnego pomysłu na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnego wybranego miasta w Polsce i zapewnienie laureatowi konkursu możliwości rozwoju wybranego pomysłu do postaci spójnej koncepcji.  Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział:

 
  • uczestnicy indywidualni - osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujące działalności gospodarczej, jak i prowadzące działalność gospodarczą), do 40 roku życia, będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia kierunku architektonicznego dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,
  • zespoły dwuosobowe -  zespoły złożone z dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność gospodarczą), do 40 roku życia, obie będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, z czego co najmniej jedna powinna być absolwentem/absolwentką studiów kierunku architektonicznego.
 

 

W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia I stopnia (3 000 zł) oraz stypendia II stopnia (15 000 zł).
 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora..
 

 

ZAPRASZAMY