Strona główna

Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r. Ustanowiono także terminy ogłaszania i rozstrzygania konkursów w roku 2017.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do oferty konkursów NCN nowego konkursu o nazwie SONATINA stanowiącego kontynuację programu Iuventus Plus prowadzonego dotychczas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją ministra program ten został przekazany do dalszej realizacji w Narodowym Centrum Nauki. SONATINA stanowi atrakcyjną propozycję dla naukowców do 3 lat po doktoracie, gdyż oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. Wraz z SONATĄ oraz SONATĄ BIS nowy konkurs stworzy spójny system finansowania badań prowadzonych przez badaczy rozpoczynających karierę naukową. Dzięki temu naukowcy będą mogli zaplanować ścieżkę swojej kariery w kolejnych programach grantowych od etapu zdobywania doświadczenia w zagranicznych placówkach badawczych, przez możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego, aż po dojrzałą kontynuację ich pracy. Pierwszy blok konkursów SONATINA – SONATA – SONATA BIS wystartuje już w grudniu br. W związku z tym w 2016 i 2017 r. konkurs FUGA zostanie zawieszony, a konkurs SONATA BIS ogłosimy wyjątkowo dwa razy – 15 czerwca oraz 15 grudnia. Przesunie się także nabór wniosków w konkursie SONATA 12, który zamiast we wrześniu będzie ogłoszony wraz SONATINĄ i SONATĄ BIS 15 grudnia br.

Również w grudniu 2016 r. po raz pierwszy zostanie ogłoszona UWERTURA – konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. Program, realizowany wspólnie z ERC, będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swoich badań ze środków europejskich. Jest to propozycja dla naukowców prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, mająca na celu  zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o granty ERC.

Planowane są także kolejne edycje pozostałych regularnych konkursów NCN. 15 września br. po raz trzeci i ostatni wystartuje współfinansowany ze środków programu Horyzont 2020 konkurs POLONEZ – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Tego samego dnia rozpocznie się nabór wniosków do drugiej edycji konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze  organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Dobrą wiadomością jest, że zakres konkursu został rozszerzony. Teraz oprócz nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce obejmie on również wybrane panele nauk ścisłych i technicznych. 15 czerwca 2017 r. po raz trzeci zostanie ogłoszony,  realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, konkurs TANGO na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Jeszcze w 2016 r. Rada uruchomi nowy konkurs na niewielkie projekty, skoncentrowane na realizacji konkretnego celu naukowego, których wykonanie może przyczynić się do wypełnienia szerszych planów badawczych. O finansowanie w konkursie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i które nie kierowały dotychczas projektami badawczymi finansowanymi z NCN. Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym, a procedura konkursowa zostanie uproszczona.

Rada NCN zadecydowała ponadto o czasowym zawieszeniu konkursu SYMFONIA na projekty międzydziedzinowe. Natomiast już 15 czerwca zostanie otwarty nabór wniosków w kolejnej edycji konkursów SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów na lata 2016-2017.

 

Rodzaj konkursu2016

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
 PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
SONATINA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
 HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
 MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
 ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
 UWERTURA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
 POLONEZ 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
 BEETHOVEN 15 września 15 grudnia 15 października 2017

 

Rodzaj konkursu2017
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
 MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
 TANGO 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
 SONATINA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
 SONATA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
SONATA BIS 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
 ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018

 

źródło: ncn.gov.pl